home photos Galapagos Photos world view search

Oystercatcher (Haematopus palliatus galapagensis)

Thumbnails
Sea Eagle
Previous Photo
Oystercatcher
Night Heron On Red Sand
Next Photo