home photos Namibia Photos world view search

Zebras

Thumbnails
Warthog
Previous Photo
Zebras
Koppie
Next Photo

The stripes make these look like zebra.